logo
DAV PUBLIC SCHOOL,
NH-99, GAYA ROAD,BABHNE, CHATRA, JHARKHAND - 825401
Latest News  
 
House Wise Teachers Distribution  

DAV PUBLIC  SCHOOL, CHATRA

HOUSE WISE DISTRIBUTION OF THE TEACHERS 2015-16

S.NO.

HOUSE  NAME

TEACHER’S NAME

 

 

1

 

 

DAYANAND

1.  Mrs. SABA EJAZ (I/C)

2. Mr. R.K.RAM

3. Mr. PREM GOSWAMI

4. Mr. AMAR KUMAR

5. Miss AMRITA

 

 

2

 

 

HANSRAJ

1. Mr. S.K Puri (I/C)

2. Mr. Amit Kumar Singh

3.Mr. DHARMENDRA KUMAR

4. Mrs. SUCHITA  GOSWAMI

5. Miss MADHURI KUMARI

 

 

3

 

 

SHARDHANAND

1. Mr. U.K.SINGH (I/C)

2. Mr. CHETAN ANAND

3. Mr ABHISHEK KUMAR

4. Mrs. SMITA AMBASTA

5. Miss RAKHI

 

 

4

 

 

VIVEKANAND

1. Mr. ROSHAN JHA (I/C)

2. Mr. KARUNAKAR SHARMA

3. Mr.  A.K.ARYA

4. Mrs.RINA KUMARI

5.