logo
DAV PUBLIC SCHOOL,
NH-99, GAYA ROAD,BABHNE, CHATRA, JHARKHAND - 825401
Latest News  
 
House Wise Teachers Distribution  

DAV PUBLIC  SCHOOL, CHATRA

HOUSE WISE DISTRIBUTION OF THE TEACHERS 2015-16

S.NO.

HOUSE  NAME

TEACHER’S NAME

 

 

1

 

 

DAYANAND

1.  Mr. U.K. Singh (I/C)

2. Mrs. Saba Ejaz

3. Mr. Roshan Jha

4. Mr. S.K. Singh

5. Mrs. Rajat Rashmi

 

 

2

 

 

HANSRAJ

1. Mr. S.K Puri (I/C)

2. Mr. Amit Kumar Singh

3.Mr. Chetan Anand

4. Miss. Amrita Kumari

5. Miss. Manisha Kumari

 

 

3

 

 

SHARDHANAND

1. Mr. P.K Saw (I/C)

2. Mr. R.K Ram

3. Mrs. Smita Ambasta

4. Mrs. Madhu lata

5. Miss Neelima Xess

 

 

4

 

 

VIVEKANAND

1. Mr. S.K Sinha (I/C)

2. Mr. Karunakar Sharma

3. Mr. Dharmendra Kumar

4. Miss Anubha Priyanka

5. Mrs. Suchita Goswami